Inloggen Mijn Offerte Handelskwekerij Piet van 't Wout bv | Realisering van uw groene ideeën. Wij zorgen er voor. Realisering van uw groene ideeën

Milieu en Duurzaamheid

Vanzelfsprekend staan milieu en duurzaamheid bij ons hoog in het vaandel. Als groenbedrijf zijn we immers afhankelijk van een goede leefomgeving. Daarom zijn wij continu op zoek naar verbeteringen binnen onze bedrijfsvoering die ten goede komen aan het milieu. Wij streven ernaar zoveel als mogelijk duurzame producten beschikbaar te stellen zodat wij voldoen aan de milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen. Hieronder tonen wij u graag onze certificaten betreffende milieu en duurzaamheid.

 

PLANETPROOF (MILIEUKEUR) CERTIFICAAT

Nu er vanuit overheid en consument een toenemende vraag is naar duurzame heesters, maar het aanbod biologisch geteelde heesters te klein is om aan alle vraag te voldoen, is er groeiende behoefte naar een tussenvariant. Om deze reden zijn het PlanetProof- en Milieukeur-certificaat in het leven geroepen. Planetproof is daarbij tevens een internationaal productcertificaat.

Handelskwekerij Piet van 't Wout is in het bezit van deze keurmerken voor duurzame producten in het openbaar groen.


Lees meer >>

SKAL

Als leverancier van biologisch geteelde heesters, behoren wij sinds juli 2017 tot de groep gecertificeerde bedrijven van biologische producten in Nederland. Het hierbij behorende certificaat hebben wij in ontvangst mogen nemen uit handen van SKAL (het bio controle orgaan in Nederland). Met dit certificaat garanderen wij onze klant een betrouwbaar, biologisch product.


Lees meer >>

MPS

Inmiddels zijn wij al vele jaren aangesloten bij het Milieu Project Sierteelt (MPS). Met dit milieucertificaat kunnen wij de mate van onze duurzame bedrijfsvoering aantonen. Momenteel zijn wij in het bezit van de A-status. Om deze certificering te waarborgen herbruiken wij veel van onze verpakkingen en maken we enkel gebruik van dozen van gerecycled karton. Daarnaast vervoeren wij onze materialen en producten zo efficiënt mogelijk en zijn wij in het bezit van milieuvriendelijke transportmiddelen. Binnenstedelijke milieuzones zijn voor ons dus geen obstakel. 


Lees meer >>

CO2 Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat organisaties en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Wij hebben dit certificaat ontvangen omdat we ‘actief energiebesparing’ hebben opgenomen in onze bedrijfsvoering. Wij streven aantoonbaar naar een reductie van COin projecten én in de keten. 


Lees meer >>

ISO 9001

De ISO 9001 is een internationaal vastgestelde norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Versimpeld gezegd komt het neer op de volgende drie aspecten: zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het. Voor het laatste draait het om het vastleggen en borgen van de geleverde kwaliteit.


Lees meer >>

ISO 14001

ISO 14001 is 'familie' van ISO 9001. Ook hier draait het om het opnemen van eisen in de bedrijfsvoering, en het vastleggen en borgen hiervan. Bij ISO 14001 gaat het uitsluitend over een milieumanagementsysteem, iets wat ons na aan het hart ligt. 


Lees meer >>

Groenkeur

Hecht u waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen? Dan kunt u uw hart ophalen bij Piet van ’t Wout. Met het keurmerk Groenkeur laten we zien dat we voldoen aan de bovenwettelijk gestelde eisen.


Lees meer >>