Inloggen Mijn Offerte Handelskwekerij Piet van 't Wout bv | Realisering van uw groene ideeën. Wij zorgen er voor. Realisering van uw groene ideeën

ISO 9001

De ISO 9001 is een internationaal vastgestelde norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Versimpeld gezegd komt het neer op de volgende drie aspecten: zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het. Voor het laatste draait het om het vastleggen en borgen van de geleverde kwaliteit.

Kwaliteitsborging is een belangrijk uitgangspunt bij de aankoop van boomkwekerijgewassen. Kwaliteit begint bij een goed gestructureerde organisatie. Daarom hebben wij ervoor gekozen om het Certificaat van Goedkeuring ISO 9001 te behalen. Dit is ons door de certificerende instantie ECAS uitgereikt op 31 januari 2001. Het toepassingsgebied omvat 'Het kweken en verkopen van boomkwekerijgewassen voor de stedelijke en landschappelijke groenmarkt (Boskoop)'. 

ISO 9001 is een internationale norm op het gebied van managementsystemen. Deze norm geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat door een organisatie kan worden gebruikt om klanttevredenheid te verhogen. Dit wordt gerealiseerd door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving. Bovendien kan ISO 9001 bijvoorbeeld worden gebruikt om te beoordelen of een organisatie wel in staat is om aan deze eisen te voldoen. Daarnaast is de norm die wordt gehanteerd een belangrijk ijkmiddel voor onze eigen organisatie. Het managementsysteem is immers gericht op het structureren en bewaken van de interne organisatie.